Doorspelen juni

26-05-2015 11:27

Afgelopen vrijdag was het volle bak in de hal. Alle banen

bezet en er moest door een aantal leden een ronde gewacht

worden eer ze weer konden spelen. Iedereen heeft

er dus nog steeds zin in! Daarom wordt er op de vrijdagavond

doorgespeeld in de maand juni.

We hebben op 12, 19 en 26 juni 1/3 hal. Intussen is er een

lijst opgesteld, wie er komt spelen op welke avond.

Op deze dagen is de hal tot onze beschikking van 20.30

uur tot 22.00 uur. De kosten hiervoor bedragen € 3,00 per

avond per speler. Dit bedrag MOET vooruit betaald worden.

Dit kunnen jullie betalen bij Anneke Keehnen.

En ja hoor, ook op deze avonden bestaat de mogelijkheid

om na afloop iets te drinken.. De 12e is de “Knaap Corner”

boven voor ons geopend, de andere 2 dagen gewoon

onze eigen kleine kantine.

We gaan er vanuit, dat iedereen, die zich heeft opgegeven

om te komen spelen ook echt komt. Heeft iemand

zich niet opgegeven en komt toch gezellig op vrijdag een

shuttletje mee slaan, Prima, Gewoon komen en meebetalen

in de kosten voor de huur van de hal.

Het bestuur