Start seizoen.

26-08-2013 23:16

Startdata nieuwe seizoen

De vakantie zit er alweer bijna op en dat betekent dat we er met zijn allen weer flink tegen aan kunnen gaan op de baan! Hopelijk hebben jullie allemaal een goede vakantie gehad en weer zin om de vakantiekilo’s er af te slaan.

Hieronder nog even de startdata op een rijtje:

Maandagmiddag

2 september 2013 13:30 – 15:30 uur

Woensdagmorgen

4 september 2013 09:00 – 11:30 uur

Woensdagavond

training 4 september 2013 19:00 – 22:00 uur

Vrijdagavond

6 september 2013 19:30 – 23:00 uur

Zaterdagochtend

jeugd 7 september 2013 08:45 – 12:15 uur

 

HET BESTUUR NODIGT ALLE LEDEN UIT:

Wat?         Algemene ledenvergadering BC Quintus

Wanneer? Dinsdag 10 september 2013

Hoe laat?   20:00 uur

Waar?        De grote kantine van Quintus

Agenda

    1. Opening

    2. Mededelingen en ingekomen stukken

    3. Vaststellen verslag d.d. 11 september 2012

    4. Jaarverslagen

            1: Secretariaat

            2: Ledenadministratie

            3: Wedstrijdsecretariaat

            4: Technische commissie

            5: Jeugdcommissie

            6: Vrijdagavondcommissie

            7: Woensdagmorgencommissie

            8: 55+ commissie

            9: Jubileumcommissie

    5. Jaarverslag Penningmeester

    6. Begroting

    7. Verslag kascommissie

    8. Benoeming kascommissie

    9. Bestuursverkiezing

       Niet aftredend: Sander Valstar

        Aftredend en herkiesbaar: Wim Arbouw

        Aftredend en niet herkiesbaar: Sabrina Groenewoud

    10. Voordracht nieuw bestuurslid in functie van voorzitter:

            Simon Zwolle.

            Voordracht nieuw bestuurslid in functie van jeugdvoorzitter:

             Danny Radder.

            Statutair is ieder lid bevoegd tegenkandidaten te

            stellen. De namen van de kandidaten dienen onder

            overlegging van een lijst met 5 handtekeningen van

            niet jeugdleden uiterlijk 48 uur voor de aanvang van

            de ALV te worden ingediend bij de secretaris.

      11. Rondvraag

      12. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot gezellig

napraten onder het genot van een drankje.

Tot 10 september, we hopen op jullie komst

Het bestuur