Lidmaatschap

 

Het lidmaatschap loopt van september t/m mei. Eind september worden de bedragen voor het lidmaatschap afgeschreven voor diegenen, die daar een machtiging tot automatische incasso voor hebben afgegeven. Zie hiervoor ook hieronder.

Voor de overige contributies wordt verzocht om deze voor eind september over te maken op rekeningnummer:

NL31 RABO 0126 5232 90 t.n.v. Badminton Quintus.

 

De contributie is als volgt:

Omschrijving   Kosten
Maandagmiddag Seniorengroep (55+) €150,00*
Woensdagochtend Damesgroep €152,50*
Vrijdagavond Senioren en competitiespelers vanaf 18 jaar €190,00*
Zaterdagochtend
 
Training incl. een jeugdtoernooi en jeugdcompetitie €150,00
Zaterdagochtend + vrijdagavond Training incl een jeugdtoernooi, jeugdcompetitie en mogelijkheid om vrijdagavond van 19.30 - 20.30 te trainen indien de ruimte dit toelaat €160,00
Woensdagavond Avondtraining (jeugd & senioren), alleen in combinatie met basislidmaatschap. €80,00
Zaterdagochtend + woensdagavond Jeugdpakket voor jeugd die wil trainen op woensdagavond en zaterdagochtend €200,00
Competitie Seniorencompetitie najaar €30,00
Competitie Seniorencompetitie voorjaar €10,00
Competitie Recreantencompetitie €30,00
Shuttles Verenshuttle bijdrage training €21,50
Shuttles Verenshuttle bijdrage competitie €27,00
Inschrijfgeld Inschrijving nieuw lid €5,00
Basislidmaatschap   €40,00
Niet spelend lid Niet spelend lid, wel info en nieuwsbrief €40,00
Clubshirt   €40,00
Introkaart 
(6x spelen)
Ter introductie; geen clublid en geen deelname aan competities, clubtoernooien of activiteiten.
€30,00
Flexkaart (6x spelen)
Slechts in combinatie met basislidmaatschap; geen deelname aan competities, clubtoernooien of activiteiten. Minimaal 5 jaar lid.
€50,00

inclusief basislidmaatschap

De peildatum voor junior (t/m 18 jaar) en senior (19 jaar en ouder) is 1 september.

 

Automatisch incasso

Met het grote ledenaantal binnen de vereniging, en de mogelijkheid om diverse zaken verder te automatiseren wil het bestuur zoveel mogelijk automatisch incasseren van de:
- contributies;
- inschrijfgeld;
- trainingsgeld;
- competitiebijdrage;
- verenshuttlebijdrage.

De mogelijkheid om de contributie in 3 termijnen te betalen is er ook. Hiervoor kun je contact opnemen met de penningmeester.
Is men het niet eens met de afschrijving, dan kan door 1 telefoontje naar je bank de overboeking teruggedraaid worden.

Voor deze automatisering moet wel door iedere betaler een machtiging afgegeven worden voor een automatische incasso. Na het eenmalig tekenen van de machtiging hoef je zelf verder niets meer te doen. Deze machtiging tot automatische incasso vind je in het rode informatieboekje dat je aan het begin van het seizoen ontvangt.

Voor het opzeggen van de automatische incasso hoef je alleen een mailtje te sturen, een briefje te schrijven, met vermelding van naam en giro/bankrekening en datum van ingang, of op te bellen naar de penningmeester (Marja Middelburg), tel: 06-485 77691

 

Met de automatische incasso willen we laten afschrijven:
- de contributie en districtscompetitie- en verenshuttlebijdrage 30 september,
- de trainingsgelden en de competitiebijdrage voor dames/herencompetitie 10 januari.

Wij hopen dat iedereen aan deze wens van het bestuur wil voldoen en de machtiging voor 15 september wil inleveren bij de penningmeester of de leiding van de desbetreffende speeldag. Voor diegene die er echt bezwaar tegen hebben is toch nog een factuur bijgesloten. Wij verzoeken je dus bijgaande machtiging op tijd in te leveren of op te sturen naar de penningmeester, de betaling volgt vanzelf.

We rekenen op jullie medewerking!

Kan je een heel jaar of meerdere jaren niet spelen maar wil je wel betrokken blijven, kun je je opgeven als niet spelend lid. Dit dient wel voor oktober te gebeuren. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief.

 

01-09-2016
Copyright 2012 Quintus Badminton